Aasialaiset tai itämaiset kulttuurit voidaan jakaa pääpiirteissään kolmeen suurempaan osaan: Kiinan, Japanin ja Intian kulttuureihin. Näiden suurimpien kulttuurien vaikutus näkyy myös muiden Aasian maiden kulttuureissa, kuten esimerkiksi Thaimaa, Indonesia, Korea ja Vietnam.

Aasian kulttuurit ovat maailman vanhimpia ja kehittyneet tuhansien vuosien aikana. Nämä kulttuurit omaavat pitkät perinteet, joita noudatetaan tarkasti edelleenkin ihmisten arkielämässä.

Itämainen kulttuuri eroaa huomattavasti tavoiltaan ja arvoiltaan länsimaisesta kulttuurista. Itämaisissa kulttuureissa näkyy erityisen vahvasti erilaisten uskontojen vaikutus. Valtauskontoja itämaisissa kulttuureissa ovat muun muassa buddhalaisuus, taolaisuus, šintolaisuus ja hindulaisuus. Uskonnot määrittävät Aasian maissa paljon ihmisten arvoja, käsitteitä ja toimintatapoja. Aasialaisten tavat ovat hyvin muodollisia ja täynnä erilaisia rituaaleja, jotka muodostavat pohjan päivittäiselle käyttäytymiselle.

Uskontojen vaikutus näkyy myös itämaisissa keittiöissä ja ne määrittävät mitä syödään. Esimerkiksi tiettyjen lihojen tai ruoka-aineiden syönti on uskonnoissa kiellettyä, tai niiden valmistukseen ja syöntiin on omat sääntönsä. Esimerkiksi buddhalaisuuden mukaan eläviä olentoja kunnioitetaan ja  lihaa voi syödä vain, kun niitä ei ole tapettu syömistarkoituksessa.


Comments

Aasialainen kulttuuri — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>