Eurooppalainen kulttuuri on monimuotoinen ja laaja. Jokaisella maalla on omat tapansa toimia ja monien maiden kulttuurit eroavat toisistaan merkittävästi Euroopassa. Esimerkiksi itä-euroopan kulttuuri eroaa täysin etelä-eurooppalaisesta ja keski-euroopan pohjoismaisesta. Mutta joitain yhteneväisyyksiäkin voidaan havaita.

Vallitsevana eurooppalaisissa kulttuureissa ovat juutalaiskristilliset perinteet. Kristinusko on vallitseva uskonto, joka voidaan jakaa eri suuntauksiksi, kuten ortodoksisuus, evankelis-luterilaisuus ja katolisuus. Ortodokseja on itä-euroopassa, evankelis-luterilaisia Pohjoismaissa, kun taas katolisia puolestaan etelä- ja keski-euroopassa.

Ihmisoikeudet, korkea koulutus, hyvinvointivaltio ja tasa-arvo ovat asioita, jotka korostuvat eurooppalaisissa kulttuureissa. Teknologia on myös nykyään korkeassa asemassa Euroopan maiden kulttuureissa.


Comments

Eurooppalainen kulttuuri — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>